آموزشی دوربین اور

نکاتی درباره DIP Switch های پشت دوربین Aver

نکاتی درباره DIP Switch های پشت دوربین Aver

دوربین های ویدئوکنفرانس AVer مثل CAM 530 و CAM 520 دارای یک سری DIP Switch چهارتایی هستند که نقش آنها تنها در تعیین کیفیت خروجی تصویر دوربین است....
بیشتر بخوانید...
مهدی نظریمهدی نظری