VCShop کیست؟

VCShop کیست؟

VCSHOP یک مجموعه کامل از ارتباطات Unified Communication است که راه حل های کنفرانس ما بین نقاط مختلف را فراهم می کند. این راهکارها امکان مکالمه ای قابل اطمینان و طبیعی با طیف گسترده ای از گزینه ها را در هر فضای جلسه ای فراهم می کند. این مجموعه دارای روش های انعطاف پذیر و اطلاعت بیشتر دربارهVCShop کیست؟[…]

ویدئو کنفرانس چیست؟

ویدئو کنفرانس چیست؟

تعریف ویدیو کنفرانس ویدیو کنفرانس درواقع جلسه ای مجازی است که در آن دو یا چند نفر شرکت کننده، با موقعیت های مکانی متفاوت، به صورت رو در رو با یکدیگر به صحبت می پردازند. واژه ویدیو کنفرانس در واقع نشان دهنده حضور چند نفر در یک جلسه ویدیو کنفرانس است. واژه های ویدیو چت اطلاعت بیشتر دربارهویدئو کنفرانس چیست؟[…]

کار گروهی چیست؟

کار گروهی چیست؟

بسیاری از تیم ها ممکن است بتوانند فعالیت هایی که به عنوان «کار گروهی» انجام می دهند را توصیف کنند، اما اغلب آنها درک درستی از آنچه که باعث می شود افراد بتوانند در کنار هم کار انجام دهند را ندارند. در این بخش ما گروه ها و کار گروهی و همچنین برخی از جنبه اطلاعت بیشتر دربارهکار گروهی چیست؟[…]