۳ کاربرد ویژه ویدیو کنفرانس در مدیریت بحران

۳ کاربرد ویژه ویدیو کنفرانس در مدیریت بحران

تصور بحران در یک سازمان، شرکت و یا کشور هم تصوری دردناک است. اما برای مقابله با بحران چه باید کرد؟ مدیریت بحران با ویدیو کنفرانس ساده تر خواهد بود. اما چرا نصب سیستم های ویدیو کنفرانس می تواند به ما در مدیریت بحران کمک کند؟ ۱- سرعت برقراری ارتباط در مواقع بحران، سرعت برقراری اطلاعت بیشتر درباره۳ کاربرد ویژه ویدیو کنفرانس در مدیریت بحران[…]

۴ کاربرد ویدیو کنفرانس در سیستم قضایی

۴ کاربرد ویدیو کنفرانس در سیستم قضایی

ویدیو کنفرانس قابلیت های بسیاری دارد اما چرا سیستم قضایی باید از ویدیو کنفرانس استفاده کند؟ کاربرد ویدیو کنفرانس در سیستم قضایی چیست؟ برای ویدیو کنفرانس می توان ۴ کاربرد عمده در سیستم قضایی پیش بینی کرد. ۱- ارائه شهادت از هر مکان با ویدیو کنفرانس با استفاده از سیستم ویدیو کنفرانس ارائه شهادت از اطلاعت بیشتر درباره۴ کاربرد ویدیو کنفرانس در سیستم قضایی[…]

۴ کاربرد ویدئو کنفرانس در مراکز نظامی

مراکز نظامی مهم ترین ارکان دفاعی کشور ما، ایران هستند. پیشرفت های نظامی کشور، زیر نظر نهاد های نظامی و فرماندهان بزرگ نظامی ما، موضوعی غیر قابل رد است. پیشرفت نظامی کشور ما در راستای برقراری ارتباط بین نیرو های نظامی نیز دستخوش بسیاری تغییرات شده است. در طول تاریخ نیرو های نظامی برای برقراری اطلاعت بیشتر درباره۴ کاربرد ویدئو کنفرانس در مراکز نظامی[…]

۵ استفاده ویدیو کنفرانس در پزشکی

۵ استفاده ویدیو کنفرانس در پزشکی

پزشکی یکی از مهم ترین شاخه های علمی است. درمان بیماری ها باعث شد تا بشر بتواند در سلامت جسمی به پیشرفت های دیگر علمی بپردازد. افزایش طول عمر انسان مدیون علم پزشکی است. اما این پیشرفت چگونه محقق شد و به کجا خواهد انجامید؟ استفاده از تکنولوژی در علم پزشکی به همان سال های اطلاعت بیشتر درباره۵ استفاده ویدیو کنفرانس در پزشکی[…]

۳ کمک بزرگ ویدیو کنفرانس به صنایع

۳ کمک بزرگ ویدیو کنفرانس به صنایع

با اطمینان می توان گفت که تمامی شرکت های بزرگ امروزه برای برقراری ارتباط از ویدیو کنفرانس بهره می برند. اما چرا این تکنولوژی امروزه جایگزین روش های قدیمی ارتباط شده است؟ برای پاسخ به این سوال ۳ کمک بزرگ ویدیو کنفرانس به صنایع را برخواهیم شمرد. ۱- افزایش سرعت فرآیند تولید با ویدیو کنفرانس اطلاعت بیشتر درباره۳ کمک بزرگ ویدیو کنفرانس به صنایع[…]

۵ کمک بزرگ ویدیو کنفرانس به تجارت

۵ کمک بزرگ ویدیو کنفرانس به تجارت

بسیاری از متخصصان عرصه ارتباطات و تکنولوژی معتقدند که همه شرکت ها و سازمان ها، کوچک تا بزرگ باید برای ارتباطات خود از ویدیو کنفرانس استفاده کنند. اما چرا این مسئله یک الزام است؟ تاثیرات ویدیو کنفرانس بر روی یک تجارت تا چه اندازه می تواند باشد و با ویدیو کنفرانس تا چه اندازه می اطلاعت بیشتر درباره۵ کمک بزرگ ویدیو کنفرانس به تجارت[…]

۵ استفاده ویدیو کنفرانس در آموزش

۵ استفاده ویدیو کنفرانس در آموزش

همان طور که می دانید ویدیو کنفرانس یک ابزار بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط است. اما ویدیو کنفرانس در آموزش چگونه می تواند به ما کمک کند؟ آیا برقراری ارتباط زنده در مدارس و دانشگاه ها کمکی به افزایش علم و دانش ما می کند؟ حداقل ۵ استفاده عمده از ویدیو کنفرانس در آموزش قابل اطلاعت بیشتر درباره۵ استفاده ویدیو کنفرانس در آموزش[…]