تلفن های کنفرانس

تلفن های کنفرانس

تلفن کنفرانس به شما این امکان را می دهد تا با چند شخص همزمان روی یک خط صحبت کنید. این تلفن ها با استفاده از فناوری های پیشرفته طوری طراحی شده اند تا نویز های اطراف را به گونه ای حذف کرده که انتقال صدا بسیار شبیه به انتقال صدای واقعی به نظر برسد. اما اطلاعت بیشتر دربارهتلفن های کنفرانس[…]

ویدیو کنفرانس نرم افزاری

ویدیو کنفرانس نرم افزاری

ویدیو کنفرانس نرم افزاری چیست و چگونه کار می کند؟ کدک مغز اصلی سیستم و مسئول تبدیل سیگنالهای صوت و تصویر به بسته های اطلاعاتی است. این کار می تواند توسط یک نرم افزار نصب شده بر روی یک رایانه انجام شود. به این شیوه راهکار نرم افزاری گفته می شود. به عنوان پایانه نرم اطلاعت بیشتر دربارهویدیو کنفرانس نرم افزاری[…]

ویدیو کنفرانس سخت افزاری

ویدیو کنفرانس سخت افزاری

ویدیو کنفرانس سخت افزاری چیست و چگونه کار می کند؟ در مقابل راهکارهای نرم افزاری راهکارهای سخت افزاری قرار دارند. کدک این پایانه ها نیز در واقع یک رایانه است ولی رایانه ای که تنها عمل ویدیو کنفرانس را انجام میدهد و دارای رابط کاربری انحصاری خود است. بعضی پایانه های سخت افزاری دارای پردازنده اطلاعت بیشتر دربارهویدیو کنفرانس سخت افزاری[…]